گـ ــورسـ ـتـ ـوــنــ

زنـ ـدونــ ـ دنـ ـیـ ـا

رسم هست که اول بگن سلام, خب منم میگم.  گورستون جایی نیس که بشه گفت خوش اومدیــــــــــــــــــ ...

حالا که اومدی, خودتو خالی کن. به هیشکی هم توجه نکن.گور بابای دنیا و آدماشـــــــــــــ

خودت باشـــــــــــــ

اینجا مال منه که یه بد اعصاب روانی ام.یه دیوونه که خستســـــــــــــــــ

بریده.


نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم آبان 1390ساعت 19:56 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
بهت گزارش نداد که بهش زنگ زدم؟!

خاک تو سرت عوضی...

انتظار داری بیام بغلت کنم خوش بگذره؟!

تف هم زیادیه واست احمق

حتی صـدای گـ ـ ـ ـ ـوزم هم از اون قشنگتره ... 

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مرداد 1392ساعت 2:53 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
ریـ ـدَن بـ ـه تـ ـو کـ ـاری نـ ـدارهـ

مـ ـیـ ـخـ ـوام بـ ـبـ ـیـ ـنـ ـم تـ ـا کـ ـی بـ ـه نـ ـفـ ـهمـ ـیـ ـت اِدامـ ـه مـ ـیـ ـدی؟!  

نوشته شده در یکشنبه ششم مرداد 1392ساعت 5:50 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
لامصب لذتی که تو انتقام هس... تو هیچی نیس...

البته واسه همه نه... یه عده آدما هستن که تف تو روشونم زیادیه... واسه اینا...

ای حیوون صفت... ای کم... خیلی کمی... خیلی کم... از هر نظر

مـ ـیـ ـریـ ـنـ ـم بهت...البته الانشم تا حلقت رسیده... اما به کل وجودت... نوش جونت سگ صفت 

نوشته شده در جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 1:52 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
بعضیـ وقتــ ها تـــــنــــهــــا چیـزیــ که آدمـــو آرومــ میکنهــ انتقــامهـــ...

آرومَـــم.... آرومــ...

نوشته شده در شنبه چهاردهم بهمن 1391ساعت 0:27 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
بعضی وقتا فک میکنم بعضیا روی سنگ پا رو هم کم میکنن..

از صب تا شب کار کن... آخر سر طبق غریزه حیوانیش بهت بپره و چنگال تیز کنه...

افتخار میکنمـ که زورمـ بهـ منطقمهـ نه فحشامـ...

خر همـ زورش از من بیشترهـ... از خر همـ میترسمـ کهـ منو بگیرهـ زیر جفتک.

تو کهـ دیدتـــ از مرد اینهـ کهـ باید از مرد مثل سَگ ترسید بیشتر از این ازتــــ انتظار نمیرهـ... حقمـ داری خودتو با حیوون مقایسهـ کنی...

خـــاکـ بر سـر مــردی کـه خــاله زنـکــهـ

اینجور جنس های نر رو نهـ تنهـا از زندگی، بلکهـ باید از زمین حذفشون کرد...


سخته بزرگترین آرزوت بشه بزرگترین دردت.

اونی که زمانی بودنش بزرگترین ارزوم یود حالا نبودنش،نداشتنش،مردنش بزرگترین آرزومه...

نوشته شده در شنبه شانزدهم دی 1391ساعت 4:25 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
یابو باهات حرف میزنمم پر رو میشی

نوشته شده در دوشنبه هفدهم مهر 1391ساعت 3:37 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
بغض یهـ اعتراضهـ، امـا اگه بشکنهـ دیگهـ اعتراض نیستــــ.... التماسهـ.

ترکید... لامصب امشب ترکیـد... بغض لعنتیـــــ

هیـــچ دوستت دارم فدات شمی اندازه چکـی که امشب خوردم آدمو آروم نمیکرد...

جای انگشتاش رو صورتم لذت بخشـــــهـ

هیشکی نمیخواد بفهمه من شدم خدای درد... خدای مشکل....

هـ ـی تـ ـو... تویی که نمیدونی تو دلم چـه خبره... تویی که نمیتونی آرومم کنی... لااقل نمک رو زخمم نپاش...

مــــرد باش محض رضای خدا.... مردونگی کـه تو وجودت نیس... لااقل فیلمشو بازی کن...

من هیچ دلخوشـی ندارم... دلخوشیم که نمیتونی باشی...لااقل دردم هم نباش...

من شکسته تر از اونی ام که تو بخوای خوردش کنی....من پـر از دردم....

من خود دردم....

درد رو از هر طرف بخونی... بازم درد هـ...

نوشته شده در سه شنبه چهارم مهر 1391ساعت 1:23 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######
توهم نزن... کدوم احمقی به تو گفته تو عاشق منی؟ دور ورمیدارتت...

همین سن کمت هستش که باعث شد اینجوری به من بپری...

آخی دخترم...

کدوم کـ ـسـ  شـ ـعـ ـر؟ من به تو چی گفتم؟

نوشته شده در یکشنبه پنجم شهریور 1391ساعت 21:28 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######

.

.میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟

از تو نیــست!!!!

اشتباه از "مــن" است...

هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم

"لبخنـــد" زدم

فکر کردے درد نداد

"محکــــم تر" زدے ..!!!!

نوشته شده در سه شنبه سی و یکم مرداد 1391ساعت 3:17 به دست مرگبار مرده متحرکـــــ|
######مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ######